Cauta

Geografie şi statistici

 

Poziţia geografică la 31.12.2008

 

Punctul extrem

( localitatea)

 

Vecini

Longitudinea

estică 1)

Latitudine

nordică 1)

NORD

satul Horodiştea

Republica Moldova

26040’

48016’

SUD

comuna Prăjeni

judeţul Iaşi

27002’

47026’

EST

comuna Santa Mare

Republica Moldova

27023’

47035’

VEST

comuna Mihăileni

judeţul Suceava

26006’

47058’

Sursa de date : Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie

Suprafaţa şi organizarea administrativă la 31.12.2008

Suprafaţa totală ( Kmp )……………………………………….

4986

Numărul municipiilor şi oraşelor…………………………….

7

din care : municipii…………………………………………….

2

Numărul comunelor……………………………………………

71

Numărul satelor………………………………………………..

333