Cauta

Cultura

 

               Din Botoşani , s-au ridicat şi s-au făcut cunoscute mari personalităţi, precum: Mihai Eminescu (născut la Botoşani în 1850, si a cărui operă, prin intermediul traducerilor în 65 de limbi, este cunoscută astăzi pe toate meridianele globului), Octav Onicescu (matematicianul, ctitorul şcolii româneşti de teoria probabilităţilor, întemeietorul şcolii de statistică, a cărui întreagă activitate este reprezentată în Muzeul memorial "Octav Onicescu", Nicolae Iorga (savantul si istoricul, ce ne-a lăsat o moştenire ştiinţifică valorificată muzeistic la Botoşani, în cadrul Casei memoriale a marelui istoric, prin diferite mărturii ale unei  uriaşe opere), George Enescu (geniul muzicii româneşti), scriitorii Mihai Sevastos, Mihail Sorbu, Vasile Pogor, artiştii plastici Octav Băncila, Constantin Piliuţa, Ştefan Luchian, Justina Popescu, naturaliştii-geografi Grigore Antipa, Nicolae Leon, Victor Tufescu, filologii Alexandru Graur, Dumitru Muraraşu, în viaţa culturală si învăţământul botoşănean remarcându-se scriitori ca Ion Pillat, Samson Bodnărescu, Nicu Gane, Mihai Ursachi, geografi ca Ion Simionescu, Simion Mehedinţu, filologi ca Ovid Densuşianu, Alexandru Lambrior.