Cauta

Numărul accidentaţilor în muncă în anii

Judeţul Botoşani 2012 2013 2014 2015
Număr accidentaţi        
Total - din care: 35 29 36 50
- mortal 4 4 6 5
- incapacitate temporară de muncă 31 25 30 45
Accidente colective        
Număr accidente in munca       1
Număr accidentaţi - Total       3
din care: mortal       -
Rata accidentelor de muncă (‰) 0.71 0.54 0.67 1.03
SURSA: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale