Cauta

Execuţia bugetelor locale

 
milioane lei (RON)
Judeţul Botoşani 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venituri – total 165,8 245,2 286,9 344,8 476,2 616.3 696 704,7 700,4 785,6 826,2 921.2 909.1 1019.4
din care:  
Subvenţii primite de la bugetul de stat 1,5 14,6 19,7 21,9 17,1 104.8 95.6 79 97,8 97,5 152,9 153.1 142.1 170.7
Cheltuieli – total 165,2 242,7 284,8 340,0 456,2 568.1 674.6 675,2 676,4 751,3 863,1 915.5 893.4 980.4
Excedent (+)/Deficit (-) 0,6 2,5 2,1 4,8 20,0 48.2 21.4 29,5 24 34,3 -36,9 5.7 15.7 39.0
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice