Cauta

Produsul intern brut

           
Anii 2005 2010 2011 2012 2013 2014
  milioane lei (RON) preţuri curente
Judeţul Botoşani 3031,0 5483,5 5804,5 5966.6 6705.0 6629.9