Cauta

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor în anii 2002,2003 şi 2004

lei(RON)
Judeţul Botoşani
Total Ajutor
de şomaj 1)
Ajutor de
integrare
profesională 2)
Alocaţie
de sprijin
Cheltuieli
pentru
formarea
profesională
Plata
absolvenţilor
 
2002 18244600 7054100 1695700 2603900 93200 300900
2003 19404800 8224300 1095400 527300 103800 659900
2004 20297500 8898900 1256000 2400 116900 1014500
 
continuare lei(RON)
Plăţi pentru
stimularea şomerilor
care se angajează
înainte de expirarea
perioadei de şomaj 3)
Plăţi pentru
stimularea
mobilităţii
forţei de
muncă 3)
Plăţi pentru
stimularea
angajatorilor care
încadrează şomeri
din categoria
defavorizaţi 3)
Plăţi compensatorii
efectuate în cadrul
programelor de
restructurare,
privatizare şi
lichidare
Alte
cheltuieli
Judeţul Botoşani
 
245100 41600 134900 726100 5349100 2002
498000 41500 944600 363300 6946700 2003
788500 81000 1327600 153400 6658300 2004
1) Inclusiv indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform art.39 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi a veniturilor de completare , conform O.U.G.nr.170/2001(exclusiv anul 2004), O.U.G. nr.95/2002,O.U.G. nr.175/2002, O.U.G. nr.8/2003,O.U.G. nr.113/2003 şi O.U.G. nr.115/2003
2) Inclusiv indemnizaţia de şomaj (pentru absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ), conform art.40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurăarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
3) Categorii noi de cheltuieli, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurăarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.