Cauta

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor până în anul 2002

 
Judeţul Botoşani
Total Ajutor de şomaj Ajutor de integrare profesio-
nală
Alocaţie de sprijin Plata absolvenţilor Formarea profesională, calificarea, recalificarea şomerilor Plăţi
compensa-
torii
Alte cheltuieli
milioane lei(ROL)  
1993 5271 3212 - 1797 9 1) 16 - 237
1995 16521 6908 1524 6886 60 2) 14 - 1129
lei(RON)  
2000 14075500 3711200 1843400 3392200 146700 2) 47500 4277500 657000
2001 14421600 5059800 1898900 3242300 205700 2) 99900 447700 3467300
1) conform Legii nr.75/1993
2) conform O. G. nr.32/1994 şi O.G. nr.35/1997 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
SURSA : Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.