Cauta

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.1 (la sfârşitul anului )

mii persoane
Judeţul Botoşani Total
economie
Agricultură,
vânătoare şi
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industrie din care: Construcţii
Industrie
extractivă
Industrie
prelucră-
toare
Energie
electrică
şi termică,
gaze şi apă
   
1992 198.4 107.8 0.2 43.2 0.5 40.6 2.1 4.8
1995 175.1 95.1 0.2 31.7 0.6 29.0 2.1 4.7
2000 175.5 109.1 0.1 24.8 0.4 21.9 2.5 3.8
2001 172.1 106.5 0.1 26.3 0.3 23.4 2.6 2.6
2002 160.8 91.3 0.1 27.6 0.3 24.9 2.4 3.3
2003 154.7 86.9 0.1 24.4 0.3 22.4 1.7 4.0
2004 152.1 79.8 0.1 25.1 0.2 23.2 1.7 4.0
2005 153.3 81.0 0.1 23.2 0.1 21.6 1.5 4.3
2006 151.1 76.1 0.2 23.8 0.2 22.3 1.3 5.1
2007 153.5 74.9 0.1 23.7 0.2 22.0 1.5 5.8
2008 149.3 73.9 0.2 22.6 - 21.3 1.3 6.4
continuare mii persoane
Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport,
depozitare şi
comunicaţii
Inter-
medieri
financiare
Tranzacţii
imobiliare
şi alte servicii
Administraţie
publică şi
apărare
Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale Judeţul Botoşani
   
9.3 2.0 6.4 1.0 4.1 2.0 8.7 6.2 2.6 1992
13.1 1.4 5.0 1.1 3.2 2.4 8.5 6.1 2.6 1995
10.7 1.0 3.4 0.8 2.5 2.8 7.7 6.5 2.3 2000
10.6 0.5 2.8 0.6 2.5 2.9 7.7 6.8 2.2 2001
10.6 1.0 3.1 0.8 2.9 2.7 7.5 7.3 2.6 2002
11.0 1.2 2.9 0.7 3.3 3.0 7.6 7.0 2.6 2003
11.5 1.1 3.7 0.7 3.7 3.0 8.0 7.3 4.1 2004
13.6 1.4 3.8 0.8 2.8 2.8 7.8 7.1 4.6 2005
14.7 1.5 4.3 0.7 3.6 3.0 7.8 7.2 3.1 2006
15.8 1.6 4.9 0.9 3.9 3.3 7.8 7.2 3.6 2007
14.1 1.5 4.3 1.0 4.2 3.5 7.9 7.3 2.4 2008
SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.