Cauta

Populaţia după domiciliu pe sexe şi medii la 1 iulie

<
Judeţul Botoşani Ambele
sexe
(număr persoane)
Masculin
(număr persoane)
Feminin
(număr persoane)
Locuitori/km2
TOTAL Urban Rural TOTAL Urban Rural TOTAL Urban Rural
                       
1995 482755 184596 298159 239532 90532 149000 243223 94064 149159 96.8  
2000 480810 184377 296433 238222 90215 148007 242588 94162 148426 96.4  
2005 479809 207080 272729 237400 100922 136478 242409 106158 136251 96.2  
2010 469724 203465 266259 232424 98850 133574 237300 104615 132685 94.2  
2011 466701 202064 264637 231083 98147 132936 235618 103917 131701 93.6  
2012 464590 201088 263502 230057 97620 132437 234533 103468 131065 93.2  
2013 462581 200225 262356 229202 97154 132048 233379 103071 130308 92.8  
2014 460065 199143 260922 228119 96634 131485 231946 102509 129437 92.3  
2015 457371 198252 259119 226920 96194 130726 230451 102058 128393 91.7  
20161) 454664 197090 257574 225790 95600 130190 228874 101490 127384 91.2  
1) Date provizorii.
Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinta reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala, trecuta in actul de identitate (CI, BI), asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului. in stabilirea valorii acestui indicator nu se tine cont de resedinta obisnuita, de perioada si/sau motivul absentei de la domiciliu.