Cauta

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârsta la 1 iulie

număr persoane
Judeţul Botoşani Total Pe grupe de vârstă
0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste
     
1995 482755 107781 283455 91519
2000 480810 101508 281916 97386
2005 479809 90289 295076 94444
2010 469724 85551 290024 94149
2011 466701 84133 287546 95022
2012 464590 82824 286181 95585
2013 462581 81092 285788 95701
2014 460065 78886 285581 95598
2015 457371 76872 284330 96169
20161) 454664 74709 283338 96617
1) Date provizorii.
Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinta reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala, trecuta in actul de identitate (CI, BI), asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului. in stabilirea valorii acestui indicator nu se tine cont de resedinta obisnuita, de perioada si/sau motivul absentei de la domiciliu.