Cauta

Mişcarea naturală a populaţiei pe medii, în anul

Judeţul Botoşani   2015  
Total Urban Rural
Date absolute (număr)  
Născuţi-vii1) 3826 1608 2218
Decese1) 5822 1702 4120
Sporul natural1) -1996 -94 -1902
Căsătorii 2222 1214 1008
Divorţuri 923 507 416
Născuţi-morţi1) 22 7 15
Decese la o vârstă sub 1 an1) 38 10 28
Rate (la 1000 locuitori)  
Născuţi-vii2) 9.6 10.0 9.4
Decese2) 14.7 10.5 17.5
Sporul natural2) -5.1 -0.5 -8.1
Căsătorii 3) 4.9 6.1 3.9
Divorţuri 3) 2.02 2.56 1.61
Născuţi-morţi la 1000 născuţi (vii+morţi) 1) 5.7 4.3 6.7
Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi vii1) 9.9 6.2 12.6
Notă: Sunt incluşi numai născuţii-vii, născuţii-morţi şi decedaţii cu reşedinţa obişnuită în România.
1) Date semidefinitive.
2) Rate provizorii calculate cu populaţia rezidentă la 1 iulie 2015, estimată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.
3) Rate definitive calculate cu populaţia după domiciliu la 1 iulie 2015.