Cauta

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în anul

Judeţul Botoşani 2015
Rata generală de fertilitate 1) 44.0
Grupa de vârstă (ani)  
15-19 29.9
20-24 84.7
25-29 116.4
30-34 75.8
35-39 32.7
40-44 6.7
45-49 0.6
   
1) Născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă (15-49 ani) cu reşedinţa obişnuită în România.
subliniat - date provizorii, calculate cu populaţia rezidentă la 1 iulie 2015,
estimată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei