Cauta

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.1

          număr persoane
Judeţul Botoşani Total economie Agricultură,
vânătoare şi
silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industrie din care: Construcţii
Industrie
extractivă
Industrie
prelucră-
toare
Energie
electrică
şi termică,
gaze şi apă
 
1991 107214 11567 186 51326 672 48612 2042 5070
1995 81303 8125 157 31534 574 28779 2181 4893
2000 59306 2479 95 22823 398 19949 2476 3642
2001 58381 2030 46 24667 365 21729 2573 3226
2002 56860 1372 66 23845 307 21064 2474 2687
2003 54923 958 90 21094 263 19123 1708 3553
2004 53829 1511 94 19980 193 18190 1597 3554
2005 52362 1340 144 17606 185 15884 1537 3244
2006 52627 1024 150 17351 147 15890 1314 2736
2007 57015 1385 130 18104 201 16497 1406 4623
2008 56570 1527 270 16174 22 14868 1284 5315
continuare număr persoane
Comerţ Hoteluri şi restaurante Transport,
depozitare şi
comunicaţii
Inter-
medieri
financiare
Tranzacţii
imobiliare
şi alte
servicii
Administraţie
publică şi
apărare
Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale Judeţul Botoşani
   
7359 1746 7320 761 1633 1620 8561 6714 3351 1991
9757 1223 4273 1047 1201 2399 8461 6096 2137 1995
6951 964 2470 802 1071 2878 7534 6319 1278 2000
6682 242 2151 624 869 2860 7624 6067 1293 2001
5593 823 2007 790 1217 2668 7630 6904 1258 2002
5494 908 1708 637 1135 2828 7506 6865 2147 2003
5459 773 1970 605 1214 2900 7392 6693 1684 2004
7517 802 1925 680 816 2652 7203 6519 1914 2005
7860 931 2000 666 1198 2818 7215 6549 2129 2006
8581 1053 2162 867 1495 3048 7226 6496 1845 2007
8943 913 1831 901 2003 3340 7251 6612 1490 2008
SURSA : Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă