Cauta

Numărul mediu al muncitorilor, pe activităţi ale economiei naţionale
la nivel de secţiune CAEN în anul 2007

  Judeţul Botoşani
Total economie 27691
   
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 971
Pescuit şi piscicultură 114
Industrie –total- 14655
din care:  
Industrie extractivă 140
Industrie prelucrătoare 13617
Energie electrică şi termică, gaze si apă 898
Construcţii 3907
Comerţ 3237
Hoteluri şi restaurante 341
Transport, depozitare şi comunicatii 1527
Intermedieri financiare 37
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 328
Administraţie publică şi apărare 294
Invăţământ 332
Sănătate şi asistenţă socială 649
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 1299
SURSA : Cercetarea statistică anuală aprivind costul forţei de muncă