Cauta

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.1

Judeţul Botoşani Total economie Agricultură, vânătoare
şi silvicultură
Pescuit şi
piscicultură
Industrie din care: Construcţii Comerţ
Industrie
extractivă
Industrie
prelucră-
toare
Energie
electrică
şi termică,
gaze şi apă
lei(ROL) / salariat  
1991 6536 6137 5800 6098 6929 5965 8998 7825 6602
1995 165940 145866 169568 159308 208919 149340 277148 184470 148753
lei(RON) / salariat  
2000 171 156 144 165 152 147 310 155 104
2001 243 218 131 229 238 206 420 205 155
2002 306 295 186 282 311 255 510 270 191
2003 401 449 237 368 381 340 669 364 251
2004 494 614 291 453 489 425 759 418 359
2005 618 588 393 563 505 519 1025 547 427
2006 715 639 436 582 644 525 1262 624 469
2007 1161 876 658 960 1218 870 1987 933 989
2008 1390 1022 921 1122 1008 1007 2457 1143 819
continuare
Hoteluri şi restaurante Transport, depozitare
şi comunicaţii
Intermedieri
financiare
Tranzacţii
imobiliare
şi alte
servicii
Adminis-traţie
publică
şi apărare
Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Celelalte activităţi ale economiei naţionale Judeţul Botoşani
  lei(ROL) / salariat
6211 7099 8093 7057 7463 7208 8304 4599 1991
119433 205610 366001 158267 188984 180540 173627 123507 1995
  lei(RON) / salariat
82 249 455 129 254 201 165 159 2000
173 403 648 227 355 274 252 204 2001
231 531 786 312 455 349 288 258 2002
228 717 1052 355 662 444 398 321 2003
411 616 1339 396 801 578 464 370 2004
327 883 1894 600 1044 735 616 418 2005
367 746 1871 667 1532 942 822 484 2006
631 1147 2841 1092 2692 1348 1236 818 2007
785 1535 3309 1275 2987 1805 1747 1086 2008
SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.