Cauta

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie

Judeţul Botoşani UM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Localităţi1) cu instalaţii de canalizare publică                
Total – din care : număr 16 15 15 15 14 14 13
municipii şi oraşe număr 7 7 7 7 7 7 7
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică km 229 228 231 231 236 235.7 238
Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe ha 306 307 307 307 307 327 327
1) municipii,oraşe ,comune