Cauta

Unităţi locale active din industrie,construcţii,comerţ şi alte servicii, pe
activităţi şi clase de mărime, în anul 2011

        număr unităţi
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Total din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
0-9 10-49 50-249 250 şi peste
Botoşani 3320 2751 457 99 13
Industrie extractivă 8 3 5 0 0
Industrie prelucrătoare 477 302 122 43 10
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 17 14 1 2 0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 16 3 8 3 2
Construcţii 312 235 63 14  
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 1454 1269 167 18 0
Transport şi depozitare 195 166 21 7 1
Hoteluri şi restaurante 227 210 15 2 0
Informaţii şi comunicare 98 83 13 2 0
Tranzacţii imobiliare 70 68 1 1 0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 222 212 9 1 0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 73 52 16 5 0
Invăţământ 1) 16 14 2 0 0
Sănătate şi asistenţă socială 1) 41 37 4 0 0
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 25 20 5 0 0
Alte activităţi de servicii 69 63 5 1 0
           
Unitatea locală este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc) situată la o adresa identificabilă. 
Sursa datelor: Registrul statistic al întreprinderilor 
1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.