Cauta

Cifra de afaceri,investiţiile brute, personalul unităţilor locale active din
industrie,construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi
ale economiei naţionale, în anul 2011

Judeţul/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Cifra de afaceri
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Investiţii brute
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Personalul 2)
(număr persoane)
Botoşani 1) 4726 418 33061
Industrie extractivă 12 c 94
Industrie prelucrătoare 1662 131 12948
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 92 c 448
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 99 47 1185
Construcţii 405 49 3506
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 1965 114 8334
Transport,depozitare şi activităţi de poştă şi de curierat 181 22 2232
Hoteluri şi restaurante 55 9 987
Informaţii şi comunicare 75 4 579
Tranzacţii imobiliare,închirieri şi activităţi prestate în principal întrepriderilor 93 32 1969
Invăţământ 3) 2 *) 86
Sănătate şi asistenţă socială 3) 11 2 180
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 74 2 513
       
1) Nu sunt cuprinse unităţile locale din secţiunea Intermedieri financiare şi asigurări
2) Numărul mediu de persoane ocupate.
3) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.
c Confidential
*) sub 0,5