Cauta

Producţia ramurii agricultură1)

mii lei (RON) preţuri curente
Judeţul Botoşani Total Vegetală Animală Servicii agricole
     
2001 779532 478811 295917 4804
2002 1034769 626873 403666 4230
2003 1232399 744786 483016 4597
2004 1268293 766270 498600 3423
2005 1343771 790955 549082 3734
2006 1338424 834842 500360 3222
2007 1495092 912405 579138 3549
2008 2052007 1379468 669450 3089
2009 1734103 945445 785469 3189
2010 2009328 1319785 685009 4534
2011 2241360 1587305 651187 2868
2012 1792444 1016513 772166 3765
2013 2584514 1810199 770986 3329
2014 2464580 1633394 819343 11843
2015 2144524 1341006 794756 8762
1) Conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru Agricultură".
SURSA: Începând cu anul 2004,cercetări statistice selective aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole .
Pentru anii anteriori ,cercetări statistice bazate pe surse administrative.