Cauta

Producţia medie la hectar, la principalele culturi în anii

kg/ha
Judeţul Botoşani 2011 2012 2013 2014   2015
Total din care: proprietate majoritar privată Total din care: proprietate majoritar privată Total din care: proprietate majoritar privată Total din care: proprietate majoritar privată Total din care: proprietate majoritar privată
Grâu 3173 3173 2409 2398 3044 3043 3198 3205 2889 2886
Secară 2191 2191 2412 2412 2027 2027 2489 2489 2592 2592
Orz şi orzoaică 1892 1892 1571 1571 2132 2132 2584 2584 2160 2160
Ovăz 1723 1723 1357 1351 1985 1985 2021 2023 1998 1996
Porumb boabe 4084 4083 1484 1473 4976 4977 5380 5381 3461 3461
Mazăre boabe 727 727 1087 1087 1553 1553 1922 1922 1690 1690
Fasole boabe 1162 1162 658 658 1125 1125 1145 1145 1176 1176
Floarea soarelui 1643 1643 903 903 1992 1992 2172 2173 1632 1631
Soia boabe 1586 1586 750 747 1961 1961 2149 2143 1706 1707
Sfeclă de zahăr 21947 21947 13935 13935 30117 30117 28835 28835 32901 32901
Cartofi-total 16345 16345 10165 10166 18492 18500 21097 21101 16560 16562
Cartofi de toamnă 16834 16834 10288 10289 20013 20025 22258 22263 17327 17331
Tomate 15828 15829 13115 13114 14685 14592 16218 16227 15740 15740
Ceapă uscată 8889 8888 8006 8013 9907 9907 11664 11664 9034 9034
Varză albă 18283 18284 17476 17474 20424 20348 20588 20596 17719 17718
Pepeni verzi şi galbeni 17778 17778 18328 18328 20028 20028 19689 19689 21316 21316
Furaje verzi anuale 16335 16332 14991 14991 16777 16775 18258 18258 17330 17321
Furaje perene 16812 16838 13430 13447 15347 15326 18030 17985 17563 17671