Cauta

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale
din agricultură, la 31 decembrie

bucăţi
Judeţul Botoşani Tractoare agricole fizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice Combine autopropulsate pentru recoltat: cereale păioase + porumb + furaje
         
1990 2563 1261 917 1152
1995 2863 1617 1114 1001
2000 2547 2088 1187 646
2001 2469 2097 1159 558
2002 2456 2152 1204 540
2003 2521 2207 1263 517
2004 2561 2289 1257 507
2005 2600 2271 1280 510
2006 2671 2456 1451 487
2007 2677 2469 1424 463
2008 2679 2471 1399 462
2009 2703 2496 1423 475
2010 2723 2525 1450 509
2011 2735 2543 1459 516
2012 2832 2552 1494 521
2013 2759 2561 1503 527
2014 3026 2927 1689 541
2015 3196 2927 1761 550
NOTĂ: Aferent unităţile care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole individuale).
SURSA: Pentru anul 2005, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Pentru anii anteriori ,cercetări statistice bazate pe surse administrative.