Cauta

Liniile de cale ferată în exploatare, la 31 decembrie 2015

Judeţul Botoşani Total 1) Din care:  Densitatea liniilor
pe 1000 km2
teritoriu
Linii cu ecartament normal 2) 
Total Cu o cale
   
  161 161 161 32.3
         
1) Inclusiv liniile cu ecartament îngust. 
2) Linii la care distanţa între şine este de 1435 mm.