Cauta

Drumurile publice, la 31 decembrie

km
Judeţul Botoşani 2012 2013 2014 2015
Drumuri publice - total 2094 2107 2357 2504
din care:    
Modernizate 636 659 727 738
Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere 358 389 452 473
Din total drumuri publice:    
Drumuri naţionale 1) 422 422 422 422
din care:    
Modernizate 337 338 338 338
Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere 50 49 49 49
Drumuri judeţene şi comunale 1672 1685 1935 2082
din care:    
Modernizate 299 321 389 400
Cu imbrăcăminţi uşoare rutiere 308 340 403 424
Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 42 42.3 47.3 50.2
1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.