Cauta

Activităţile de telefonie până în anul 20051)

Judeţul Botoşani Abonamente
telefonice
-la sfârşitul anului-
(număr)
Convorbiri telefonice
Intene Internaţionale
 Interurbane      manuale         (mii minute)   Automate   (mii impulsuri) Manuale (mii minute)    Automate   (mii minute)
1990 26871 1466 106220 7 ...
1995 36272 1192 110063 15 182
2000 47277 700 164321 9 703
2001 50772 561 196226 8 864
2002 54099 1787 134554 46 1097
2003 56712 665 128599 44 1353
2004 56784 404 105979 45 2009
1)  Numai reţeaua telefonică fixă a ROMTELECOM S.A.
… = Lipsă date.