Cauta

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie

Judeţul Botoşani UM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                   
Lungimea străzilor oraşeneşti Km 532 537 537 537 537 561 565 566
din care: modernizate Km 256 263 263 263 265 278 244 244