Cauta

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor începând cu anul 2005

lei(RON)
Judeţul Botoşani
Total Indemnizaţia de şomaj1) (şomeri cu experienţă în muncă) Indemnizaţia de şomaj2) (şomeri fără experienţă în muncă) Cheltuieli
pentru
formarea
profesională
Plata
absolvenţilor
           
2005 23432505 9729055 1002639 203716 1408401
2006 23818245 10592469 641251 177611 906962
2007 17380164 7815350 566290 162551 848587
2008 22466489 7684414 539446 201361 707058
2009 40772619 25102170 1012510 147526 642789
2010 51899208 30856857 1971657 184465 474579
2011 29093172 15080665 1225560 153183 680982
2012 22366296 10194870 1274410 182800 662816
2013 24978870 11617636 1722665 223470 489302
2014 23096457 9766975 1413348 243010 652676
2015 18194275 6594530 1071870 208030 783008
 
continuare lei(RON)
Plăţi pentru
stimularea şomerilor
care se angajează
înainte de expirarea
perioadei de şomaj 3)
Plăţi pentru
stimularea
mobilităţii
forţei de
muncă3)
Plăţi pentru
stimularea
angajatorilor care
încadrează şomeri
din categoria
defavorizaţi3)
Plăţi compensatorii
efectuate în cadrul
programelor de
restructurare,
privatizare şi
lichidare
Plăţi pentru stimularea absolvenţilor Combaterea marginalizării sociale4)
Alte
cheltuieli
Judeţul Botoşani
               
202051 72120 1215546 1102367 : : 8496610 2005
306592 49520 1559382 47831 36960 109471 9390196 2006
192290 68760 1542212 131829 68858 89488 5893949 2007
202745 125970 1598629 160946 126147 60654 11059119 2008
319360 133000 1499401 79620 82014 30247 11723982 2009
423244 133350 1478039 : 84597 64802 16227618 2010
264449 150392 2487510 : 96272 172267 8781892 2011
143274 119500 1853193 : 95978 193951 7645504 2012
173311 127000 2086222 : 96670 351585 8091009 2013
211587 135000 1893344 : 117655 439537 8223325 2014
131305 105500 1610190 : 117951 332530 7239361 2015
1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului 72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare şi a veniturilor de completare, conform O.U.G. nr.175/2002, O.U.G. nr.8/2003, O.U.G. nr.115/2003, Legea nr.174/2003, Legea nr.138/2004 şi O.U.G. nr.22/2004.
2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.
3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
4) Conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.