Cauta

Activităţile de telefonie începând cu anul 2005


Judeţul Botoşani
Numărul total Convorbiri telefonice (mii minute)
de conexiuni Interne        
- la sfârşitul Interurbane Locale Internaţionale Fix-Mobil Fix-Fix Trafic de acces
anului-(număr)       Internet 2)
2005 515691) 8730 53902 1882 6894 140 9104
2006 441401) 7307 44344 1447 6960 458 9248
2007 40875 8531 35922 1610 7138 3168 3011
2008 50356 12129 37768 1289 6695 5018 1128
  Mii Convorbiri telefonice (mil minute)
  de conexiuni Telefonie Telefonie
  - la sfârşitul fixa fixa
  anului-(număr) trafic nNational trafic international
2009 49.4 44 2,2
2010 40,2 37,2 2,8
2011 42 28,5 3,4
2012 39,7 23,7 3,5
1) Numai la reţeaua telefonică fixă a ROMTELECOM S.A.
2) Servicii prin care se asigură accesul public prin dial-up şi ISDN la Internet a utilizatorilor Internet prin
reţeaua telefonică publică fixă naţională,diferenţiat faţă de serviciul telefonic de bază.

Judeţul Botoşani
Numărul total Convorbiri telefonice (milioane minute)
de conexiuni Interne1)      
- la sfârşitul Internaţionale Fix-Mobil Fix-Fix
anului-(mii) Interurbane Locale      
2013 46.7 5.5 14.1 3.7 8.9 7
2014 44.0 4 11.3 3.3 8.4 3.1
2015 49.6 3.9 10.0 3.1 8.2 6.2
1) Pentru anumite societăţi, tehnologia utilizată nu permite departajarea traficului în reţeaua proprie pe componentele de trafic local şi interurban şi însumarea acestor componente nu reflectă acoperirea totală a traficului naţional în reţeaua proprie.
2) Servicii prin care se asigură accesul public prin dial-up şi ISDN la internet a utilizatorilor de internet prin reţeaua telefonică publică fixă naţională, diferenţiat faţă de serviciul telefonic de bază.