Cauta

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2

număr persoane
Judeţul Botoşani 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total economie 47860 47841 49265 48615 48928 49731
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1340 1419 1681 1430 1649 1596
Industrie din care: 12448 12809 13159 13228 13534 13789
Industrie extractivă 63 68 84 91 95 118
Industrie prelucrătoare 10551 10991 11316 11543 11896 12182
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,gaze şi apă caldă 566 518 524 345 279 262
Distribuţia apei,salubritate,gestionarea deşeurilor şi decontaminare 1268 1232 1235 1249 1264 1227
Construcţii 2987 3307 3611 3156 3062 3892
Comerţ; repararea autovehicolelor şi motocicletelor 7657 8143 8645 8118 7747 7809
Transport şi depozitare 1416 1247 1432 1426 1376 1419
Hoteluri şi restaurante 864 872 1068 1146 1319 1236
Informaţii şi comunicaţii 462 457 551 631 533 534
Intermedieri financiare şi asigurări 816 730 783 688 658 638
Tranzacţii imobiliare 130 105 118 226 145 194
Activităţi profesionale,ştiinţifice şi tehnice 634 668 606 811 785 834
Activităţi de servicii administrative şi suport 1030 1359 1469 1547 1675 1358
Administraţie publică şi apărare;asigurari sociale din sistemul public 3351 3178 3088 3098 3190 3196
Învăţământ 7142 6703 6673 6595 6763 6659
Sănătate şi asistenţă socială 6588 5810 5384 5458 5574 5524
Activităţi de spectacole,culturale şi recreative 648 721 639 678 669 671
Alte activităţi de servicii 347 313 358 379 249 382