Cauta

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2 (la sfârşitul anului )

mii persoane
Judeţul Botoşani Total
economie
Agricultură,
silvicultură şi
pescuit
Industrie din care: Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transport şi depozitare
Industrie
extractivă
Industrie
prelucră-
toare
Prod. de Energie
electrică
şi termică,
gaze apă caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
     
2009 145.7 73.8 22.1 0.1 19.6 0.6 1.8 4.6 14.2 4.7
2010 145.0 73.9 21.5 0.1 19.4 0.6 1.4 4.3 14.9 5.2
2011 146.6 75.4 21.9 0.1 19.7 0.5 1.6 4.1 15.6 5
2012 150.8 77.6 22.2 0.1 19.9 0.6 1.6 4.7 15.8 5.4
2013 148.6 73.8 22.8 0.1 20.6 0.4 1.7 4.7 16.9 4.9
2014 145.1 72.3 22.5 0.1 20.4 0.3 1.7 4.6 16.1 4.6
2015 139.4 62.6 24.1 0.1 22.0 0.3 1.7 5.3 16.5 4.7
continuare     mii persoane
Hoteluri şi restaurante Informaţii şi
comunicaţii
Intermedieri
financiare şi
asigurări
Tranzacţii
imobiliare
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice
Activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport
Administraţie publică
şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public1)
Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Activităţi de spectacole, culturale şi recreative Alte activităţi de servicii
   
1.2 0.5 0.9 0.4 1.0 1.5 3.5 7.5 7.3 0.8 1.7
1.6 0.4 0.9 0.1 1.0 1.3 3.3 7.3 6.9 0.8 1.6
1.4 0.5 0.8 0.1 1.0 1.8 3.3 7.1 6.3 0.8 1.5
1.2 0.5 0.9 0.2 1.0 1.9 3.2 7.1 6.3 0.7 2.1
1.8 0.5 0.7 0.2 1.2 2.0 3.1 6.9 6.1 0.8 2.2
1.8 0.5 0.8 0.2 1.3 1.8 3.2 6.7 6.1 0.8 1.8
2.0 0.5 0.8 0.2 1.5 1.8 3.2 6.9 6.1 0.8 2.4
SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.