Cauta

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2

lei/salariat
Judeţul Botoşani 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total economie 1085 1074 1126 1216 1347 1491
Agricultură, silvicultură şi pescuit 916 981 975 933 1167 1400
Industrie din care: 1010 1021 1079 1148 1184 1297
Industrie extractivă 647 668 668 697 959 923
Industrie prelucrătoare 892 939 993 1093 1133 1237
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,gaze şi apă caldă 2175 2093 2199 2238 2200 2349
Distribuţia apei,salubritate,gestionarea deşeurilor şi decontaminare 1498 1319 1419 1388 1464 1696
Construcţii 934 919 935 971 1027 1291
Comerţ; repararea autovehicolelor şi motocicletelor 706 763 893 864 986 1134
Transport şi depozitare 1093 1192 1093 1106 1129 1238
Hoteluri şi restaurante 540 649 691 694 694 885
Informaţii şi comunicaţii 1089 1425 1238 1321 1566 1663
Intermedieri financiare şi asigurări 2098 2249 2095 2299 2179 2321
Tranzacţii imobiliare 1269 1227 1175 1123 1278 1557
Activităţi profesionale,ştiinţifice şi tehnice 1265 1244 1551 1175 2093 1699
Activităţi de servicii administrative şi suport 726 710 725 1005 1059 1225
Administraţie publică şi apărare;asigurari sociale din sistemul public 1723 1591 1787 2139 2433 2530
Învăţământ 1293 1281 1267 1457 1816 1989
Sănătate şi asistenţă socială 1231 1176 1278 1398 1406 1637
Activităţi de spectacole,culturale şi recreative 975 928 1010 1080 1101 1222
Alte activităţi de servicii 624 835 719 999 859 922