Cauta

Unităţi locale active pe
activităţi şi clase de mărime, în anul 2012

        număr unităţi
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Total din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
0-9 10-49 50-249 250 şi peste
Botoşani 3823 3230 479 97 17
Agricultura, silvicultura si pescuit 271 230 39 1 1
Industrie extractivă 10 5 5 0 0
Industrie prelucrătoare 485 320 114 39 12
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 19 16 1 2 0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 23 10 9 2 2
Construcţii 317 238 64 15 0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 1485 1311 153 20 1
Transport şi depozitare 209 181 21 6 1
Hoteluri şi restaurante 250 228 20 2 0
Informaţii şi comunicare 104 88 16 0 0
Intermedieri financiare si asigurari 72 69 3 0 0
Tranzacţii imobiliare 72 70 2 0 0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 239 231 8 0 0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 83 66 10 7 0
Invăţământ 1) 16 14 2 0 0
Sănătate şi asistenţă socială 1) 55 53 2 0 0
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 27 21 6 0 0
Alte activităţi de servicii 86 79 6 1 0
           
Unitatea locală este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc) situată la o adresa identificabilă. 
Sursa datelor: Registrul statistic al întreprinderilor 
1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.