Cauta

Cifra de afaceri,investiţiile brute, personalul unităţilor locale active din
industrie,construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi
ale economiei naţionale, în anul 2012

Judeţul/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Cifra de afaceri
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Investiţii brute
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Personalul 2)
(număr persoane)
Botoşani 1) 5281 357 32819
Industrie extractivă 16 c 116
Industrie prelucrătoare 1794 99 12597
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 95 c 426
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 87 5 1141
Construcţii 460 86 3524
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2293 73 8665
Transport,depozitare şi activităţi de poştă şi de curierat 194 25 1999
Hoteluri şi restaurante 63 10 1053
Informaţii şi comunicare 90 6 552
Tranzacţii imobiliare,închirieri şi activităţi prestate în principal întrepriderilor 97 37 1929
Invăţământ 3) 2 0 82
Sănătate şi asistenţă socială 3) 12 1 168
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 78 1 567
       
1) Nu sunt cuprinse unităţile locale din secţiunea Agricultura si Intermedieri financiare şi asigurări
2) Numărul mediu de persoane ocupate.
3) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.
c Confidential
*) sub 0,5