Cauta

Unităţi locale active pe
activităţi şi clase de mărime, în anul 2013

        număr unităţi
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Total din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
0-9 10-49 50-249 250 şi peste
Botoşani 3941 3378 454 94 15
Agricultura, silvicultura si pescuit 271 233 36 1 1
Industrie extractivă 10 6 4 0 0
Industrie prelucrătoare 475 315 108 41 11
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 16 12 3 1 0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 26 14 8 2 2
Construcţii 333 267 54 12 0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 1529 1358 154 17 0
Transport şi depozitare 216 189 20 6 1
Hoteluri şi restaurante 255 236 17 2 0
Informaţii şi comunicare 115 100 13 2 0
Intermedieri financiare si asigurari 72 70 2 0 0
Tranzacţii imobiliare 73 71 0 2 0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 260 249 10 1 0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 89 73 10 6 0
Invăţământ 1) 15 14 1 0 0
Sănătate şi asistenţă socială 1) 60 57 3 0 0
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 34 28 6 0 0
Alte activităţi de servicii 92 86 5 1 0
           
Unitatea locală este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc) situată la o adresa identificabilă. 
Sursa datelor: Registrul statistic al întreprinderilor 
1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.