Cauta

Cifra de afaceri,investiţiile brute, personalul unităţilor locale active din
industrie,construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi
ale economiei naţionale, în anul 2013

Judeţul/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Cifra de afaceri
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Investiţii brute
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Personalul 2)
(număr persoane)
Botoşani 1) 5276 349 31568
Industrie extractivă 21 c 113
Industrie prelucrătoare 1848 90 12360
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 72 c 295
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 82 14 1085
Construcţii 443 76 3042
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2256 76 7964
Transport,depozitare şi activităţi de poştă şi de curierat 201 16 2256
Hoteluri şi restaurante 62 5 1029
Informaţii şi comunicare 86 9 557
Tranzacţii imobiliare,închirieri şi activităţi prestate în principal întrepriderilor 113 57 2025
Invăţământ 3) 3 0 70
Sănătate şi asistenţă socială 3) 15 2 206
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 76 1 566
       
1) Nu sunt cuprinse unităţile locale din secţiunea Agricultura si Intermedieri financiare şi asigurări
2) Numărul mediu de persoane ocupate.
3) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.
c Confidential
*) sub 0,5