Cauta

Unităţi locale active pe
activităţi şi clase de mărime, în anul 2014

        număr unităţi
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Total din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
0-9 10-49 50-249 250 şi peste
Botoşani 4096 3552 440 88 16
Agricultura, silvicultura si pescuit 298 256 39 3  
Industrie extractivă 10 4 6 0 0
Industrie prelucrătoare 491 348 92 38 13
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 17 14 2 1 0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 24 14 7 1 2
Construcţii 344 279 53 12 0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 1573 1409 150 14 0
Transport şi depozitare 225 195 24 5 1
Hoteluri şi restaurante 277 259 16 2 0
Informaţii şi comunicare 105 93 11 1 0
Intermedieri financiare si asigurari 63 61 2 0 0
Tranzacţii imobiliare 82 80 2 0 0
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 279 269 8 2 0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 101 80 15 6 0
Invăţământ 1) 17 16 1 0 0
Sănătate şi asistenţă socială 1) 61 58 3 0 0
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 33 27 6 0 0
Alte activităţi de servicii 96 90 5 1 0
           
Unitatea locală este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc) situată la o adresa identificabilă. 
Sursa datelor: Registrul statistic al întreprinderilor 
1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.