Cauta

Cifra de afaceri,investiţiile brute, personalul unităţilor locale active din
industrie,construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi
ale economiei naţionale, în anul 2014

Judeţul/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Cifra de afaceri
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Investiţii brute
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Personalul 2)
(număr persoane)
Botoşani 1) 5483 292 31150
Industrie extractivă 28 c 106
Industrie prelucrătoare 1856 85 12410
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 69 c 269
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 73 38 1077
Construcţii 524 49 3170
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2352 57 7687
Transport,depozitare şi activităţi de poştă şi de curierat 194 18 1875
Hoteluri şi restaurante 69 7 1074
Informaţii şi comunicare 92 9 518
Tranzacţii imobiliare,închirieri şi activităţi prestate în principal întrepriderilor 126 19 2126
Invăţământ 3) 3 0 73
Sănătate şi asistenţă socială 3) 18 2 215
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 79 2 550
       
1) Nu sunt cuprinse unităţile locale din secţiunea Agricultura si Intermedieri financiare şi asigurări
2) Numărul mediu de persoane ocupate.
3) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.
c Confidential
*) sub 0,5