Cauta

Unităţi locale active pe
activităţi şi clase de mărime, în anul 2015

        număr unităţi
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Total din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
0-9 10-49 50-249 250 şi peste
Total 4012 3522 383 91 16
A Agricultura, silvicultura si pescuit 295 258 33 4  
B Industria extractiva 10 4 5 1  
C Industria prelucratoare 482 344 89 35 14
D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 16 13 2 1  
E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare 24 17 4 1 2
F Constructii 335 274 46 15  
G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor 1471 1339 117 15  
H Transport si depozitare 234 203 25 6  
I Hoteluri si restaurante 289 267 19 3  
J Informatii si comunicatii 114 106 8    
K Intermedieri financiare si asigurari 56 54 2    
L Tranzactii imobiliare 80 77 1 2  
M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 289 279 9 1  
N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport 100 86 8 6  
P Invatamant 16 13 3    
Q Sanatate si asistenta sociala 72 68 4    
R Activitati de spectacole, culturale si recreative 35 31 4    
S Alte activitati de servicii 94 89 4 1  
Unitatea locală este o intreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc) situată la o adresa identificabilă. 
Sursa datelor: Registrul statistic al întreprinderilor 
1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.