Cauta

Cifra de afaceri,investiţiile brute, personalul unităţilor locale active din
industrie,construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi
ale economiei naţionale, în anul 2015

Judeţul/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)
Cifra de afaceri
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Investiţii brute
-milioane lei (RON)
preţuri curente
Personalul 2)
(număr persoane)
Botoşani 1) 6666 386 31591
Industrie extractivă 32 c 140
Industrie prelucrătoare 2209 110 12730
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat 143 c 247
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 81 101 1060
Construcţii 899 39 3415
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2611 49 7565
Transport,depozitare şi activităţi de poştă şi de curierat 229 30 1891
Hoteluri şi restaurante 91 10 1168
Informaţii şi comunicare 103 9 481
Tranzacţii imobiliare,închirieri şi activităţi prestate în principal întrepriderilor 156 24 2024
Invăţământ 3) 3 0 66
Sănătate şi asistenţă socială 3) 21 3 235
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 88 2 569
       
1) Nu sunt cuprinse unităţile locale din secţiunea Agricultura si Intermedieri financiare şi asigurări
2) Numărul mediu de persoane ocupate.
3) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.
c Confidential
*) sub 0,5
9999,00 - subliniat - date provizorii