Locuinţe şi utilităţi publice


Fondul de locuinţe
Străzile orăşeneşti
Reţeaua de distribuţie a apei potabile
Volumul de apă potabilă distribuită
Canalizare publică şi spaţii verzi
Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite