Populaţia


Populaţia după domiciliu pe sexe şi medii la 1 iulie
Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă la 1 iulie
Mişcarea naturală a populaţiei pe medii
Migraţia internă pe medii
Durata medie a vieţii pe sexe
Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă